Vår verksamhet

 JN-utveckling AB arbetar med kraftigt förstärkt familjehemsvård. I kombination med en individuellt utformad social rehabilitering, arbetar vi för att främja en sund och hållbar utveckling. Med ett salutogent förhållningsätt fångar vi upp det friska och gör mer av det som fungerar.
Målgruppen är i huvudsak  ungdomar med social problematik, vuxna missbukare och ensamkommande flykting barn-ungdomar. Vi tar även emot yngre placeringar. 
Företaget har sin administration i Helsingborg och vår verksamhet och våra familjehem är främst koncentrerade till södra och mellersta Sverige.
Vi arbetar bland annat med följande: 

 * Missbruk
    
-alkohol
     -drog 
     -spel
 
 
 
* Kriminalitet
  * Relationsproblematik
  *
Flykting och hedersproblematik
  * Trauma och kriser
  * Självskadebetetende
  * Diagnoser  

Utbildning för familjehem

På JN-utveckling  grundutbildar vi våra familjehem enligt Socialstyrelsens material Ett hem att växa i .Utbildningen ges kontinuerligt för att ge nya familjer möjlighet att delta.  De familjer som deltar i samtliga träffar, får certifikat som intyg att man tagit del av Socialstyrelsens rekommenderade grundutbildning för familjehem.

Nästa kursstart:September 2016

Kursen hålls följande datum: 7 sep, 12 okt,16 nov och 7 dec

created and hosted by HLkonsult